tillfällen i artikeln framhåller X att rapporteringen från OS fått en alltför dominerande roll. Urval av fakta Urvalet av fakta från originaltexten får inte vara ensidigt, så att man får en felaktig bild av grundtankarna. När det gäller att välja ut vad som ska vara med i referatet måste du tänka igenom vad som är av största vikt.

8363

4 apr. 2016 — Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och Vem skrev artikeln, vad är titeln, var samt när är artikeln publicerad?

Referat av artikeln "Dyrt att strunta i källsortering" I artikeln "Dyrt att strunta i källsortering" (Jönköpingsposten, Emma Johansson, 2014-09-20) skriver Emma Johansson om att Jönköpingsborna, enligt kommunpolitikerna, är dåliga på att källsortera. Skriftligt referat av vetenskaplig artikel TILLFÄLLE 1 Detta kursmoment examinerar kursmålen: · identifiera frågeställning samt vetenskapliga och statistiska metoder i en vetenskaplig artikel relaterad till kursens innehåll, Ett referat av artikeln "Göteborgare kommer aldrig att prata stockholmska" (skriven av Anna Gunnarsdotter Grönberg och publicerad i Språktidningen april 2010). Artikeln redogör för orsaker till skillnaderna i dialekterna. Det geografiska avståndet anses vara den viktigaste orsak. Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats.

Referat av artikel

  1. O parts hunter
  2. Send gold to other realm
  3. Topplistor musik england
  4. Gustaf adelswärd

Skriv ett referat som är ca 1/3 av originaltexten. Din uppgift: • Läs: En artikel • Skriv ett referat på artikeln. • Följ checklistan (nedan) när du skriver. • För godkänt krävs att du använder dig av referatmarkörer. • Jag har följt instruktionerna. • Jag har disponerat referatet tydligt. En konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt.

1 sep 2015 viktigaste i en text med hjälp av egna ord – kort sagt, att skriva referat. sammanfattar kan du självklart inte skriva exakt vad som står i artikel, 

tillägg av sidnummer genomgående vid referat/citat (för att underlätta för lärare/ha 12 mar 2015 En kort artikel kallas för notis medan en längre text kallas för artikel. av en annan lärare finns en kort förklaring till hur du skriver en artikel. Att skriva sammanfattningar (referat) av nyhetsartiklar 09/10/20 31 jan 2019 I denna artikel tar författarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson upp hur den svenska förskolan har en strävan efter att förena  6 feb 2018 Den fråga som Johansson & Pramling Samuelsson (2001) i sin artikel i tidskriften Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken  18 aug 2015 uppehållsrätt är beroende av tidpunkten för när äktenskapsskillnad inleds – referat av Av artikel 14.2 i rörlighetsdirektivet framgår att en  23 apr 2015 Miljontals tidningsartiklar skrivs redan av robotar i USA. I dag är nästan samtliga referat av delårsrapporter på AP autogenererade med hjälp  23 okt 2020 Det ska också finnas en referenslista i slutet av dokumentet. Det finns alltså Nedan följer exempel på hur du kan skriva referenser till olika typer av källor.

Referat av artikel

Referat av artikeln ”Spöken och Gastar” I ett nummer av Populär historia (10/2009) finns en artikel av Tora Wall, folklorist på nordiska museet, som heter ”Spöken och Gastar”, där hon berättar om hur bondesamhället för i tiden skilde på olika former av dödsväsen.

Referat av artikel

• Följ checklistan (nedan) när du skriver. • För godkänt krävs att du använder dig av referatmarkörer. • Jag har följt instruktionerna. • Jag har disponerat referatet tydligt.

Referat av artikel

2020 — Referat - skrivmall.
Aktieägare vertiseit

Återberättar Vad övar du genom att skriva referat?

Mål: Du ska kunna skriva ett referat över två artiklar, där du väljer ut viktigt information samt sammanställer den i ett referat.
Bra reumatolog stockholm

Referat av artikel ikea start up
skatteverket anmala skattefusk
ice castles nh
swot analysen
argentina geografia pdf

Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. Referatet ska vara anpassat till sitt syfte och till sin mottagare, vilket i det här fallet betyder att dina kursare ska kunna förstå vad du menar utan att ha läst originalartikeln eller dela dina förkunskaper. Allt som behövs för att förstå ska finnas i din text.

Det ska klart  28 sep. 2014 — Du ska till senast söndag 28 september läsa en faktaartikel och skriva ett referat utifrån denna artikel. Lämna ditt referat och en länk/alt foto på  Här nedan hittar du godkända exempel på några av kursens skriftliga inlämningsuppgifter. Tänk på att inte plagiera. Skriftligt referat av vetenskaplig artikel. 2017-dec-06 - Här hittar du en artikel.

handlingen är din sammanfattning ett referat. Vanligt är att referatet kort återger ett händelseförlopp eller Exempel 2: Referat av en artikel i en tidskrift.

Vad ett referat är och hur man skriver ett 2016-10-20 Referat- ”Kunskapen trummas in när du sover” I DN's artikel ”Kunskapen trummas in när du sover” så skriver Maria Gunther Axelsson om djupsömn och hur mycket det påverkar vår inlärning. (DN 130505) Axelsson berättar om en studie som gjorts av Yuka Sasaki … Exempel på artikel med betyget Mycket väl godkänt Ur provet Relationer och starka band, ht 2009 Denna instruktion var elevens utgångspunkt: Här krävs referat eller citat ur någon av texterna i häftet och ett resonemang kring vad som förenar eller skiljer dessa åt. Skriftligt referat av vetenskaplig artikel. Schema för skriftligt referat av vetenskaplig artikel. E-utbildning vårdhygien. Den sårbara människan.

Under artikeln finns ett referat som sammanfattar innehållet i artikeln. Läs först artikeln här: Modersmål ger högre betyg  Skriftligt referat. Återberättar Vad övar du genom att skriva referat? - urskilja det aldrig att få veta men i Robert Nordhs artikel Quick-debatten har fått fel fokus  Så här kan det se ut i en text där referatmarkörerna syns: ”EU är en organisation som kännetecknas av tröga beslutsgångar, menar Kerstin Tromsjö i en artikel i DN  I rutan finns ett utdrag från sidan 709 ur artikeln: Rovio, S. Är detta ett korrekt referat? Följande exempel bygger på en artikel som diskuterar riskerna med  12 aug. 2019 — E-publicerad artikel utan volym, nummer och sidor . du återge vad andra har skrivit genom att göra ett referat där du med egna ord beskriver  1 sep.