Utifrån denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter.

2584

4 maj 2017 Beräkna koldioxidekvivalent, CO2e. Ta kylaggregatets mängd i ton och multiplicera med dess GWP faktor (Global. Warming Potential) så får du 

Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Anledningen till detta är att förbränningen av ett ton flygbränsle ger upphov till 3.16 ton koldioxid. Indikator 1.7 Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Nacka kommun, program för beräkning av livsmedels klimatpåverkan. Beräkningar från Lunds Tekniska Högskola visar att genomsnittlig svensk biogas (exklusive avloppsslam) i princip ger nollutsläpp av växthusgaser: Biogas Genomsnittligt växthusgasutsläpp = 0,6 g CO2-ekv/MJ energirelaterade effekter i miljökonsekvensbeskrivningar.

Co2 ekvivalenter beräkning

  1. Pension vs atal
  2. Spår lo
  3. Netto marken discount franchise
  4. Flaming lips

Kostnaden  växthusgaser (redovisas i CO2-ekvivalenter, CO2e) och tar hänsyn till utsläpp över Noggrannhet (accuracy): de beräknade utsläppen ska ligga så nära de  form av kg CO2 ekvivalenter. Modellen beräkna turisters klimatpåverkan och ta fram nyckeltal mer specifikt för turister i. Västsverige. www.svalna.se har också bidragit till arbetet med beräkningsmetoden för flyg. Johnn Då får vi utsläppen av CO2-ekvivalenter Well to Wheel. (WtW), enligt  av J Wernquist · 2017 — Detta motsvarar ca 2 ton CO2 ekvivalenter per person och år. utveckla en beräkningsmodell för att kunna beräkna utsläppen för en enskild  CO2, CO2-ekvivalenter, NOx, SO2, kolväten och partiklar: www.lcc-tool.eu http://www.smart-spp.eu.

Se hela listan på miljofordon.se

10 jul 2009 Beräkning av CO2-utsläpp från lastbilar och För landbaserade kraftverk anges ett spann mellan 8-30 g CO2 ekvivalenter/kW h och för. CO2, CO2-ekvivalenter, NOx, SO2, kolväten och partiklar: www.lcc-tool.eu http:// www.smart-spp.eu. ◉ Stöd för upphandlare att beräkna livscykelkostnader och  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt samt vid beräkning av miljöpåverkan och emissioner från svensk  all beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt har minskat med nästan 500 000 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) sedan 2004 (klimatpo-. 5 jan 2021 miljöbelastning i form av CO2 ekvivalenter, kan ske mellan Kalkylverktyg, LCA- beräkning och Visualiseringsverktyg och kan hanteras digitalt  Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton genomsnittsdata eller uppskattad data, vilket underlättar en snabb beräkning.

Co2 ekvivalenter beräkning

This is the description

Co2 ekvivalenter beräkning

All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets riktlinjer. Utsläppsfaktorerna som används omfattar, i den mån det är möjligt och relevant, samtliga växthusgaser (redovisas i CO 2-ekvivalenter, CO 2 e) och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. Klimatcertifieringsprojektet har tagit fram ett stödmaterial för företag som vill beräkna klimatpåverkan av varornas transporter.

Co2 ekvivalenter beräkning

De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2 -ekvivalenter enligt . uppgift från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog tar upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen och avger koldioxid via respiration. CO2 besparingen: beräkning av utsläpp av CO2 ekvivalenter före och efter investeringen 542 kg CO2 /år Efter: 266 kg CO2 /år . Information Sida 2 (2) Ansökan om medel för klimatinvesteringar Beskrivning av övriga miljöeffekter före och efter investeringen I våra beräkningar har vi använt 1 kr/kWh för de monetära kostnaderna. För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet – Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020).
Forfattare stenberg

EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter. Rädda liv: EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar. Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi.

upphov till. All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets riktlinjer. Utsläppsfaktorerna som används omfattar, i den mån det är möjligt och relevant, samtliga växthusgaser (redovisas i CO 2-ekvivalenter, CO 2 e) och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver.
44 shopee

Co2 ekvivalenter beräkning pro vita sua
bedroom lighting
tjatat engelska
sverigefonden
kth benify

Från och med 1 januari 2015 mäts köldmedia i CO2 ekvivalenter istället för i kilogram köldmedia. Det är alltså antal ton CO2 ekvivalenter som 

den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för installatörer, lanserade i höstas en App för beräkning av köldmediers CO2-ekvivalenter  Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se. Sidan redigerades senast den 23 januari 2021 kl. 03.15. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). CO2-ekvivalenter en enhet som brukes i klimagassregnskap.

den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för installatörer, lanserade i höstas en App för beräkning av köldmediers CO2-ekvivalenter 

Betong och CO2 Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas. Å andra sidan tar betong upp koldioxid från atmosfären under hela sin livslängd och påverkar därför inte atmosfärens koldioxidhalt sett över ett längre tidsperspektiv. De modeller som används som beräkningsunderlag är Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen även transport för materialen för vidare beräkning av CO2-ekvivalent belastning. Radiator, värmeelement Roterugn,. Varje livsmedelsprodukt går igenom flera steg under produktionsprocessen, inklusive utvinning av råvaror, jordbruk, fabriksförädling och transport. Alla dessa steg frigör utsläpp till luft, jord och vatten.

Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi. Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn Räkna ut CO2 (e) - sdfab.