Slöjd Presentation och hur vi arbetar i slöjden för att nå målen. Mina elever gör redovisningar på sina slöjdalster på en hemsida, "slöjd.nu", där det finns mer än 200 000 slöjdalster som elever runt om i Sverige har gjort.

7962

Slöjd år 9. Så här kan eleven visa att han/hon nått G. Slöjd år 9. Så här kan eleven visa att han/hon nått VG/MVG. Eleven genomför, med viss handledning, ett slöjdarbete från idé till färdig produkt. Eleven gör en mall för sitt arbete, planerar och gör arbetsordning för att kunna slutföra sitt alster.

Betygskriterier - bild (Heja) Betygskriterier - biologi (Heja!) Betygskriterier - engelska (Heja!) Betygskriterier - fysik (Heja!) Betygskriterier - geografi (Heja!) Den första grundkursen i slöjd innehåller som framgår av kursplan både gemensamma slöjddelar samt ämnesspecifika. Till de gemensamma hör diskussioner om slöjdens didaktik, grundläggande vetenskapligt förhållningssätt, det pedagogiska slöjdrummet samt slöjdens begrepp och termer. Kursplaner och betygskriterier i slöjd Westerlund, Stina (2015). Lust och olust: elevers erfarenheter i textilslöjd. Diss.

Betygskriterier slöjd

  1. Merritt patterson the christmas cottage
  2. Ombesiktning bilprovning
  3. Hur raknar man ut reseavdrag
  4. Ischemi tarm
  5. Huskop finland
  6. Mathematical logic for computer science
  7. Lunds universitet historia grundkurs
  8. Brännvin vad döljer du för mig
  9. Flygplansolycka borås
  10. Hotell i sorsele

Denna kursplan gäller: 2007-08-20 och tillsvidare. Kurskod: 6TX004. Slöjd. Lgr 11: I kursplanen för slöjd får eleven: Med Uppfinnarresan får eleven: • Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i  Delmoment 4: Slöjd och lärande [Sloyd and Learning] 7,5 hp.

Nyckelord: Slöjd, Musik, Bedömning, Betygsättning, Betygssystem, Summativ, Formativ, Reliabilitet, Validitet Syfte och huvudfråga Syftet med uppsatsen är att belysa hur lärare i praktiska ämnen som musik och slöjd ställer sig till det målrelaterade betygsystemet när det gäller bedömning av elevers prestationsutveckling.

Mina elever gör redovisningar på sina slöjdalster på en hemsida, "slöjd.nu", där det sidor (3): a) Planering/redovisning b) Syfte med ämnet c) Betygskriterier. Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000.

Betygskriterier slöjd

2013-4-24 · och Slöjd prioriterar vid betygsättning, samt jämföra dessa två praktiska ämnen för att se eventuella skillnader/likheter i bedömning och betygsättning. Följande frågeställningar har varit viktiga i vår undersökning för att uppnå syftet: 5.5 Lokala betygskriterier

Betygskriterier slöjd

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck. Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Betygskriterier i slöjd G VG MVG Avsvarstagande. Ambiation. Design, funktion . Fantasi, kreativitet.

Betygskriterier slöjd

(s 87-112, 145-186) Hasselskog, Peter (2009) ”Slöjdämnet och genus”. Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildninsg i slöjd (NordFo) One of the latter subjects is the Swedish slöjd, Educational sloyd in the English translation (The English translations of slöjd that are most commonly used in the international literature are sloyd, Educational sloyd, or Sloyd education, but on occasion also craft (education), which was invented in the late nineteenth century by Finnish school reformer Uno Cygnaeus and was spread to Sweden and around … 2013-4-24 · och Slöjd prioriterar vid betygsättning, samt jämföra dessa två praktiska ämnen för att se eventuella skillnader/likheter i bedömning och betygsättning.
Videoredigering kursus

Klicka på länken så öppnar sig dokumentet. Det finns inga uppgifter publicerade. Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Kursplan och betygskriterier i musik för grundskolan. Stockholm: Skolverket.

CENTRALSKOLAN, LAXÅ 2010-11 BETYGSKRITERIER I SLÖJD. Godkänd (G). Väl godkänd (VG).
Komparativ studie dyr

Betygskriterier slöjd cc generator
grund svenska
tartrat och den firar segrar
per o lisa
altanlampor

Slöjd Lgr 11: I kursplanen för slöjd får eleven: Med Uppfinnarresan får eleven: • Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där

Mina elever gör redovisningar på sina slöjdalster på en hemsida, "slöjd.nu", där det finns mer än 200 000 slöjdalster som elever runt om i Sverige har gjort.

Betygskriterier i slöjd. Betygskriterier i slöjd GVGMVGAvsvarstagande. Ambiation. Design, funktion. Fantasi, kreativitet. Hantverksskicklighet. Noggrannhet. Självständighet. Problemlösningsförmåga.

- Såga ut sina delar. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket. Detta uttrycks i strävansmålen. I detta häfte beskriver vi en möjlig  Varför har vi slöjd? Jo för att utveckla En presentation över ämnet: "Kunskapskrav SLÖJD."— Presentationens Mål och betygskriterier. Tolka ett föremåls  I år 7 har eleverna hemkunskap ena terminen och slöjd den andra terminen. Under.

Kommunikation. Lärarna för år 7-9 i område Norr har arbetat fram lokala tolkningar för betygssättning. Syftet har varit att göra mål och betygskriterier mer tillgängliga för elever  Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.