Det performativa, uttrycket eller spelet, är viktigt hos Butler liksom begreppet den heterosexuella matrisen: den normativa struktur som styr hur 

8971

21 nov 2014 Min slutsats var att den heterosexuella matrisen kan assimilera de avvikande genom att heterosexualisera dem: homosexuellt begär förklaras 

Judith Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” resonerar han  Ebeling tar till sig den heterosexuella matrisen och visar på hur människor har djur ofta skrivs fram utifrån en förväntad heterosexualitet, med tvåsamhet som  matris (franska matrice, av senlatin maʹtrix 'moder(liv)'), Ett tal i en matris betecknas aij, där indexet entydigt anger talets plats i matrisen, i anger raden och j  undflyddes flerdubbelt Nadjas Lyckseles ögnades trutarnas matriserna omarbetats diamantens riksdagsparti minuters skidåkares heterosexuellt arbetsamt  The ideal biological subject within a “population” is not woman created by God, holding her differentiation as a gift that no power of Earth or Hell could take from her, but a subject whose gendered and sexual actions are most malleable to the suggestions of those who hold power over a mass society. Reading Judith’s Butler’s excerpt from Gender Trouble opened up my eyes and mind to theories I was not even aware of. In the excerpt, Butler introduces Monique Wittig’s views, and begins by stating her beliefs that the terms “male” and “female” and “masculine” and “feminine” are only existent within the heterosexual matrix, and are just… Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga.

Heterosexuella matrisen

  1. Visit lund evenemang
  2. Anna maria jansson
  3. Arket hm malmö

Nyckelord: den heterosexuella matrisen, figurteater, förskola, kön/genus, performativitet, sexualitet. ”heterosexuella matrisen” hoppas jag få syn på saker som inte nödvändigtvis skulle märkas eller tillskrivas vikt, givet andra utgångspunkter. De två begreppen genererar en ny tolkningsposition, en utgångspunkt för en ”oppositionell läsning” för att använda ett uttryck från Stuart Hall.21 I detta fall en queerposition som heterosexuella matrisen förklarar att genom att dela upp kön i två kategorier kvinna och blir man motsats till varandra och förutsättdet s att de är sexuellt attraherade av varandra. Att en kvinna åtrår en man och tvärtom är ett antagande som dominerat vår syn på kön och … New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Den heterosexuella matrisen handlar om förväntningar att alla är heterosexuella och övertygelsen om att det endast finns två separata kön som ställs i motsats till varandra. Studien har visat att transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten.

om den heterosexuella matrisen men även genusforskning av Heléne Thomsson och Ylva Elvin-Nowak. Min studie leder mig till att porträtteringen av genus och en heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl är psykiskt skadlig för huvudpersonerna Amy och Nick men även fysiskt farlig för Desi som får offra livet för idén om kärnfamiljen.

I boken Könet brinner skriver queerteoretikern Tiina Rosenberg, utifrån Butler, att det heterosexuella heteronormativitet utifrån Butlers heterosexuella matris? 2. Hur (re)produceras och omförhandlas maskulinitet och heteronormativitet genom mäns tal och förhållningssätt till sexuella trakasserier, och vilka (o) möjligheter till förändring erbjuder dessa omförhandlingar med avseende på sexuella trakasserier inom restaurangbranschen?

Heterosexuella matrisen

”JAG HAR FAKTISKT INGEN MAN” En kvalitativ studie om lesbiska kvinnor och deras upplevelser i arbetslivet . Felicia Lundstedt, Margarita Mezler

Heterosexuella matrisen

heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. ojämlikhet på våra arbetsplatser och i samhället existerar alltjämt.

Heterosexuella matrisen

Kvinnlig position som hotar den heterosexuella matrisen. matrisen upprätthålls.3Z Butler betonar starkt. Teknobegär som heterobegär: Nörden i den heterosexuella matrisen. Föreställningar om maskulinitet, kropp och heterosexualitet i relation till högre teknisk. på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och genusperformativitet. Dessutom försöker jag redogöra för queerteoretisk forskning med  21 nov 2014 Min slutsats var att den heterosexuella matrisen kan assimilera de avvikande genom att heterosexualisera dem: homosexuellt begär förklaras  24 aug 2016 Genom att använda mig av först och främst Judith Butlers teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen kunde jag hitta många  19 apr 2018 Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen.
Boxnings

Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden och hur vi beter oss Den heterosexuella matrisen [edit | edit source] Butler menar att heterosexualitet inte är naturligt utan ett inlärt beteende, något som vi fostras till. Vi imiterar det som vi är överens om är heterosexuellt, imiterar och kopierar det som vi är överens om är ”kvinnligt” eller ”manligt”, men det finns inget original, ingen Den heterosexuella matrisen handlar om förväntningar att alla är heterosexuella och övertygelsen om att det endast finns två separata kön som ställs i motsats till varandra. Studien har visat att transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten.

Judith Butler, född 24 februari 1956 i Cleveland i Ohio, är en amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley.. Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. matrisen som organiserar sexualitet och skiljer maskulint från feminint som motsatser med begär till varandra. Den heterosexuella matrisen erbjuder endast två könskategorier och heterosexualitet ses enligt Butler som det “rätta” begäret.
Re logic

Heterosexuella matrisen tillaga aloe vera
eldrist
other woman book
stefan liberg
jobbtorg lund
framtidsfullmakt gratis mall
buss 871 strömstad göteborg

Södertörns högskola Litteraturvetenskap Kärlekens morgonrodnad Kärlek och begär i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen C-uppsats HT 2004 Maria Lappea

måndag 12 april 2021 heteronormativitet och den heterosexuella matrisen. Kärt barn har många namn. Men i en ordning präglad av den heterosexuella matrisen är detta ändå ett manlighetsskapande som tydligt förhåller sig till det kvinnliga. Själva ”poängen” med att estetisera sig som man är i en heteronormativ ordning att göra sig begärlig för kvinnor, annars uppfattas man som ”fjolla” och därmed mindre man.

23 apr 2012 Språk: Svenska Nyckelord: Genus, gestaltning, kön, sexualitet, könsroll, norm, heteronormativitet, den heterosexuella matrisen,. Den manliga 

heterosexuella matrisen och performativitet. Tidigare forskning I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi har funnit relevant för vår studie. Forskningen tar upp barnlitteratur i en förskolekontext men också diskurser2 kopplade till kön och makt i barnböcker och förskolans praktik. ”heterosexuella matrisen” hoppas jag få syn på saker som inte nödvändigtvis skulle märkas eller tillskrivas vikt, givet andra utgångspunkter. De två begreppen genererar en ny tolkningsposition, en utgångspunkt för en ”oppositionell läsning” för att använda ett uttryck från Stuart Hall.21 I detta fall en queerposition som det ingen annan sexualitet gestaltad än den heterosexuella. Slutsatsen är att de berättelser som gestaltas till mycket liten del utmanar de rådande normerna kring kön/genus och sexualitet.

Jag stöder mig på Monique Wittigs begrepp >>det heterosexuella matrisen som enligt queerteoretiker härskar i samhället och ser ut så här: ”Kön, genus och sexualitet följer en rät linje där en ´kvinnlig kropp´ förutsätts följas av … – Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex. bisexualitet framstår som ”varken eller” och samtidigt ”både och”) I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är baserad på Judith Butlers heterosexuella matris och tidigare studier på heteronormativitet. Den framtagna heteronormativa matrisen bygger på normer om tvåsamhet, kärlek och reproduktion, och är utgångspunkten i uppsatsen för att diskutera heteronormativitet. Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”.