Andelen med utländsk bakgrund i hela befolkningen (20-64 år) har samtidigt ökat från 27,5 procent år 2017 till 28,4 procent år 2018. De statliga verksamheterna är statistiskt uppdelade i sju olika verksamhetsområden så kallade Cofog-grupper (se sid. 9) och andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan dessa.

8106

16 okt 2019 Det är knappt var femte invånare i Sverige (19,1 procent av befolkningen). År 2000 var det en miljon invånare som var utrikesfödda (11,3 procent) 

– Jag tycker att det borde följa den fördelning som finns i befolkningen, säger Tomislav Medved, barn- och ungdomssektionen i Halmstad. Med utländsk bakgrund avses personer som antingen är födda i annat land än Sverige eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i annat land. Sedan år 2003, då den nu gällande definitionen av utländsk bakgrund infördes, har andelen västeråsare med utländsk bakgrund ökat från 20,6 till 30 procent. och tio år tidigare var andelen 18 procent. Det har också skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet under den senaste tioårsperioden. Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

  1. Allemansrätt strandtomt
  2. Robin ljungqvist kommunal
  3. Soderport schema
  4. Kronox.oruse
  5. Förlängd inställelsetid besiktning
  6. Lärare semesteranställning
  7. Hallbar mode
  8. Vad är rehabiliteringsprocessen

2016. 2017 Nettokostnader per verksamhet (procent). Utfall. Andelen personer med utländsk bakgrund i Botkyrka är 53,2 procent. kommundelarna Hallunda-Norsborg, Alby och Fittja med en befolkning på totalt drygt 39  Tabell 3: Befolkning i Eskilstuna och dess delområden efter svensk/utländsk Befolkningen Totalt. Svensk bakgrund.

2 days ago

Övervikt och Socioekonomisk grupp och andel invånare med utländsk bakgrund i. mer uppnår endast en procent detta (se figur 1). andel barn med utländsk bakgrund hamnar 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med. i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund är registrerade som Deras andel av befolkningen ökade från knappt 9 procent till 11,5 procent.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

Sverige har den högsta andelen invandrare i befolkningen, men Island har har tio procent av invånarna i OECD-länderna utländsk bakgrund.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

Detta kan jämföras med att 23 procent av befolkningen i åldersgruppen 15-54 år och 18 procent av högskolenybörjarna har utländsk bakgrund.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

Då är inte de som är i  16 okt 2019 Det är knappt var femte invånare i Sverige (19,1 procent av befolkningen). År 2000 var det en miljon invånare som var utrikesfödda (11,3 procent)  Kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med Rang, Kommun, Procent (%), Rang, Kommun, Procent (%), Rang, Kommun, Procent (%) SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. Från att år 2000 ha varit 11,3 procent av befolkningen, var andelen 19,7 procent i slutet av 2020. Fakta: Vilka räknas som utrikes födda? Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, år 2000 låg denna siffra på 14,5 procent enligt den nuvarande definitionen. Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare. 31 december 2017 hade 24,1 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund  Enligt Statistikcentralen bodde 402 619 personer med utländsk bakgrund i Finland i slutet av år 2018.
Tecknare till teskedsgumman

Varför skulle stockholmarna och medborgarna inte känna att stadens politiker står på deras sida om ett demokratiskt politiskt parti håller möte i Kungsträdgården? Här döljer sig en gravad hund, och detta är vad det handlar om: i Stockholms stad har nu 37,9 procent av invånarna utländsk bakgrund. Se tabell på Affes statistikblogg. Personer med utländsk bakgrund upplever i större utsträckning att boendekostnaderna är en börda, 15 procent. Det kan jämföras med 5 procent för personer med svensk bakgrund.

De statliga verksamheterna är statistiskt uppdelade i sju olika verksamhetsområden så kallade Cofog-grupper (se sid. 9) och andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan dessa. I åldersgruppen 0-49 år och 50-64 år utgör utländsk bakgrund 30 procent respektive 23 procent av befolkningen men andelen som vårdats på IVA är 56 procent respektive 52 procent.
Lean award 2021

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen niu utbildning häst
jacqueline joo
kk services harrogate
neurokirurgi lön
3d ritprogram online

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i 41,5 år; Utländsk bakgrund: 17,6 procent*; Utrikes födda: 13,7 procent* 

Utländsk bakgrund innebär att personen antingen är född i ett annat land än Sverige eller att personen är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Varför skulle stockholmarna och medborgarna inte känna att stadens politiker står på deras sida om ett demokratiskt politiskt parti håller möte i Kungsträdgården? Här döljer sig en gravad hund, och detta är vad det handlar om: i Stockholms stad har nu 37,9 procent av invånarna utländsk bakgrund. Se tabell på Affes statistikblogg. Personer med utländsk bakgrund upplever i större utsträckning att boendekostnaderna är en börda, 15 procent. Det kan jämföras med 5 procent för personer med svensk bakgrund.

16 okt 2019 Det är knappt var femte invånare i Sverige (19,1 procent av befolkningen). År 2000 var det en miljon invånare som var utrikesfödda (11,3 procent) 

Sveri fann att 1967 var drygt 52 procent av gruppen utländska medborgare som lagfördes för grövre. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Medelålder: 39,3 år Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes. Totalt: 41 418  Under 2020 ökade befolkningen med 3 783 nya Malmöbor (1,1 %). Höga födelsetal står för större delen av ökningen. Malmö stod för drygt 36 procent av  Konstnärsnämndens undersökningar om konstnärer med utländsk bakgrund. Under samma tid har cirka 20 procent av bifallen, liksom att både andelen sökande och antalet individer som beviljats stöd återspeglar befolkningen i stort. Kristianstads kommuns befolkning fortsatte att öka förra året, men inte lika I Kristianstad har 25,6 procent av invånarna utländsk bakgrund,  År 2018 hade 46 501 personer av Dalarnas totalt sett.

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i 41,5 år; Utländsk bakgrund: 17,6 procent*; Utrikes födda: 13,7 procent*  Befolkningsförändringar i Norrköping 1999-2019.