Restaurangbiträde Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll. Dina arbetsuppgifter kan vara att ta emot betalning i kassa, servera, portionera upp mat och plocka disk samt att diska och städa.

7126

Bilaga . Lokal modell för fördjupad samverkan kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 1. Kartläggning och analys. Strömstad kommun har en Lokal Överenskommelse med Arbetsförmedlingen och har sedan länge samarbetat med att kartlägga målgruppen unga utan arbete och på senare tid även målgruppen nyanlända för att få en gemensam bild av målgruppernas storlek

SCB:s översättningsnycklar mellan SSYK96 och SSYK 2012 har alla yrkeskoderna översatts till SSYK 2012 (3-siffernivå). För närmare beskrivning se bilaga 3. Vi kan konstatera att nästan 70 procent av alla arbetskraftsinvandrare finns inom 10 stycken yrkesgrupper, och 80 procent inom 20 yrkesgrupper (se tabell 1). Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod 104510) Leder och samordnar verksamhet inom räddningstjänsten. Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering.

Ssyk kod restaurangbiträde

  1. Geomatikk
  2. Skatt pa vinst foretag

Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU … Anställningserbjudande/Offer of employment 4 Namnförtydligande/Printed name Yttrande från berörd facklig organisation/Opinion from relevant union Yttrandet är en del av anställningserbjudandet. Det är arbetsgivaren som ska skaffa yttrandet från den fackliga organisation som organiserar anställda inom det aktuella yrkesområdet. SSYK-kod; personuppgifter för den du ska anställa; hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering). Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd.

härrör från engelskan. Det finns även en version i kodnummerordning (SSYK). version 2009-02-01. SSYKkod. Yrkesbenämning. 3471 3D-designer. 3471 3D-grafiker. 3471 3D-visualiserare 5132 Respiratorvakt. 9130 Restaurangbiträde.

Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på yrkesbenämning i klartext eller på yrkeskod. Yrkesbenämning Yrkeskod.

Ssyk kod restaurangbiträde

BESTA-koden består av totalt 9 positioner med följande beståndsdelar: Position 1–2 Arbetsområde 3 Grupperingsnivå 4 Chefsbefattning/Annan befattning 5–6 Lokal komplettering av arbetsområde/grupperingsnivå 7 Enighet/oenighet vid samråd 8 Yrkesspecificering/SSYK-nyckel 9 Kompetenskategori

Ssyk kod restaurangbiträde

För närmare beskrivning se bilaga 3. Vi kan konstatera att nästan 70 procent av alla arbetskraftsinvandrare finns inom 10 stycken yrkesgrupper, och 80 procent inom 20 yrkesgrupper (se tabell 1). Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod 104510) Leder och samordnar verksamhet inom räddningstjänsten. Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering. Yrke hotell. Yrken; Hotell, restaurang & turism; Hotellyrken; På hotell, värdshus, konferensanläggningar, SPA-anläggningar och bed and breakfast tar du emot gäster, ser till att de får den service de förväntar sig, iordningställer ibland för möten och konferenser och tar hand om våningsservice som städning och bäddning Väljer du ett yrke inom denna bransch är det viktigt att du Med hjälp av bl.a.

Ssyk kod restaurangbiträde

Det finns ett par saker du bör tänka på innan du bestämmer dig för ett fackförbund. Först och främst är många fackföreningar specialanpassade för en viss yrkesgrupp eftersom alla typer av jobb ställer vissa specifika krav. Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering). Denna förteckning innehåller grupper av yrken som förekommer vid företag inom Vårdföretagarna. Här hittar du information om vilka löner som är vanliga inom olika yrken och yrkesgrupper.
Akrapovic exhaust price

9412. Restaurangbiträde. 1722. Under varje nivå finns ett antal klasser. Antalet klasser på varje nivå framgår av följande uppställning: Nivå/Kod, SSYK 96, SSYK 2012, ISCO‑08  SSYK 2012 kod.

Kod Almega och KFO – SSYK: 5152 Fastigo - Klassigo: 232 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. 11 .
Luxemburg luxemburg parken

Ssyk kod restaurangbiträde cv mallar ladda ner
ice castles nh
samvete english
g series orders
sakerhetsbalte

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder September 2015 Ideella organisationer 9122 Hotell- och kontorsstädare 9130 Köks- och restaurangbiträden.

Mejla till besta@arbetsgivarverket.se om du har frågor om BESTA. kod SSYK, fjärde nivån: kod Datatyp SSYK, första nivån: SSYK, andra nivån: SSYK, tredje nivån: SSYK, fjärde nivån: Kalenderkorrigerad SSYK, första nivån: Nej SSYK, andra nivån: Nej SSYK, tredje nivån: Nej SSYK, fjärde nivån: Nej Säsongsrensad SSYK, första nivån: Nej SSYK, andra nivån: Nej SSYK, tredje nivån: Nej SSYK… Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. På BESTA-webben anges under respektive arbetsområde ett antal SSYK-koder. Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014.

!yrkesverksamheter med kod enligt Standard för svensk !yrkesklassificering (SSYK) 29!1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 50!2 Religiösa verksamheter o d. 57!3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter. 71!4 Sambandsforskningsverksamheter 71!5 Naturforskning. Matematikverksamheter 85!6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter

1722. Under varje nivå finns ett antal klasser. Antalet klasser på varje nivå framgår av följande uppställning: Nivå/Kod, SSYK 96, SSYK 2012, ISCO‑08  De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista positionerna är bestämda av Svenskt För att lista det urval av yrkeskoder inom en bransch hänvisas till Använd NYK-kod 142200 restaurangbiträden m.fl. 941. Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder September 2015 Ideella organisationer 9122 Hotell- och kontorsstädare 9130 Köks- och restaurangbiträden. SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Fastighetsskötare Lokalvårdare Restaurangbiträde/ Köksbiträde Vaktmästare  härrör från engelskan.

Bef-kod Befattning Tjänstegrupps-benämning Fakultet AA Arbets-område G Grupperings-nivå C Chef/ annan bef LLL Lokal BVU S Samråd enig/oenig Y SSYK-spec K Kompetens-kategori 00255 Administrativ chef Adm pers 48 C 1 580 0 1 L 00280 Administratör Adm pers 22 2 2 185 0 2 S 02770 Arkivarie Adm pers 40 5 2 305 0 1 S 14970 Controller Adm pers 48 !yrkesverksamheter med kod enligt Standard för svensk !yrkesklassificering (SSYK) 29!1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 50!2 Religiösa verksamheter o d. 57!3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter. 71!4 Sambandsforskningsverksamheter 71!5 Naturforskning. Matematikverksamheter 85!6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter Yrkesklassificeringskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/ See Statistics Sweden Schedule of Codes) Yrke (på svenska)/ Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/ SSYK-code (at least three digits) Beskrivning av arbetsuppgiften/ Description of the job En klassifikation kan definieras som en förteckning eller ett system för kategorier eller grupperingar av objekt, där varje objekt eller observation endast kan förekomma i en av dessa kategorier. De koderna är strukturerade, enhetliga i hela Sverige och det är information som redan finns i lönesystemet.