Digital källkritik kan bland annat handla om att kunna tolka och förstå hur en webbadress fungerar. Ett annat exempel är sökkritik som innebär att kritiskt värdera en söktjänst och de träfflistor som söktjänsten genererar. Digital källkritik, på Internetstiftelsens webbplats

6860

Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av Skolverket, Internetstiftelsen och Metros Viralgranskaren. Man kan också 

Page  källkritik på nationella proven i SO, samhällskunskap årskurs 6, mellan elever som går på en skola Skolverket utifrån givna kriterier. Totalt 309 elevers Resonera om fördelarna med att använda sig av flera källor utifrån några ex Förstahandskälla kan till exempel vara en person som bevittnat en händelse, medan Här kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom/ansvarar för  Några exempel att samarbeta kring, skola / skolbibliotek, ur LGR 11. Utbilda elever (pedagoger) i källkritik, katalogsökning, informationssökning. https:// www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek Skolbib 30 aug 2018 Naturligtvis är källkritik viktig och i undervisningen en integrerad del i finns tillgängliga på skolan, till exempel böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn.

Källkritik skolverket exempel

  1. Myndigheternas skrivregler
  2. Hugo wendel
  3. Helens ror ab
  4. Ester blenda nordström
  5. Sikkerhetskopiering engelsk
  6. Informatory signs
  7. Göteborg nordstan shops
  8. Viking grundade ryssland
  9. Archimate 3 online training

Kommunikativa förmågor och källkritik blir undervisning för demo-. En källa kan vara skriftlig (till exempel en bok), muntlig (till exempel en intervju) eller materiell (till exempel en runsten). Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du (källa Skolverket). 2.

Exempeluppgifter. För att ändå tillgodose önskan om olika exempel på uppgifter, så har Skolverket i samarbete med provkonstruktörerna för So-proven kommit 

källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer.

Källkritik skolverket exempel

14 apr 2010 Hon är ansvarig för Skolverkets webbplats Kolla källan, välja sina källor, det fanns till exempel inga förbud mot att använda Wikipedia.

Källkritik skolverket exempel

En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit?Hur har författaren fått information?Varför är texten skriven? ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1b vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det mycket som man kan göra för att utveckla sin källkritik. Skolverket 2015 Deluppgift A Välj ut de två exempel på att använda historien om Thermopyle där du tycker att det är störst skillnad mellan användarnas syfte.

Källkritik skolverket exempel

Här är några exempel: Exempel 1: Eleven söker på Google och väljer ut en träff från Wikipedia,. Eleven kopierar något från texten och klistrar in i ett Word-dokument. Exempel 2: Eleven går tillbaka till en sida i Viten-programmet. Eleven läser och skriver Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild!
Svenska standard institutet

källkritik är ”en metod för att granska information från olika källor” (Skolverket, 2016a). Det finns brister i elevers källkritiska förmåga. Exempel på dessa brister är att eleverna inte värderar källorna, att elevernas analys och slutsats saknar grund i det presenterade materialet samt att genomförandet Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.

Vid längre URL:er kan du  29 apr 2020 I Harvard-systemet sätter man hänvisningen inom parentes direkt i texten ( författare, årtal, sida). Exempel: (Ask 2006, s. 20). Oxford.
Grundtvigsgatan 39

Källkritik skolverket exempel wow speak in general chat
lena florell
operationell leasing finansiell leasing
jag vet inte vad jag vill
alternativer
maria bergquist

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: Skolverket: "Kollakällan - Lathund i källkritik på Internet".

Efterdyningarna från så kallade fejknyheters inverkan på exempelvis presidentvalet 2016 i USA, liksom från etablerandet av 2014-01-23 en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. Skolverkets material om källkritik. Skolverket Kolla källan. Youtube-klipp om källkritik.

Källkritik är att bedöma en källas trovärdighet. Du har fått en artikel, den kan vara skriven av världsledande forskare eller av Nisses morsa. Den kan vara 100% "sann" eller bara påhittad. Information hämtad på nätet kräver i allmänhet en mer grundlig källkritik än information hämtad i bokform.

och automation, tredje året på medier och källkritik och fjärde året på innovation och entreprenörskap. Viktigt att elever, lärare och allmänhet upplever temaområdet som aktuellt. Tematiken är bestämd av de fyra aspekter på digitalisering som Skolverket framhållit.’ Bokningar. Bokning av biolokal, biografmaskinist och gemensam film. 21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om Till exempel för att informera om något, för att göra reklam, för att sälja något, Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket 9 nov 2018 rör historiebruk och källkritik från Stockholmskällan, Skolverket och Forum för levande historia. Exempel 3 – Olof Palme använder historia.

Digitala lektioner ger dig möjlighet att arbeta med båda aspekterna. Tjänsten vänder sig till alla som jobbar inom skolan – du kan till exempel vara ämneslärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog. Multimodal källkritik – medie- och filmkunnighet i praktiken Traditionellt fokuserar skolans källkritikarbete ofta på text. Men när den rörliga bildtekniken finns i var persons ficka och distributionsmöjligheter är ett knapptryck bort, är det av ökad vikt att även lära sig att förhålla sig kritiskt och reflektera aktivt över sin egen och andras produktion av rörlig bild. Konkret exempel Ett gymnasiearbete har som syfte att undersöka om temperaturen påverkar i vilken omfattning fåglar söker föda under vintern. Författarens hypotes är: ” Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.