Informatik: Människa-dator-interaktion, analys. Kurs 7,5 högskolepoäng. Översikt. Översikt; Behörighet & urval 

6728

Ämnesord: Data, Datavetenskap, Informatik, Människa- datorinteraktion Förkunskapskrav Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp i ett datarelaterat ämne.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs  KTH – institutionen Människa datorinteraktion. Inlagt av Gäst tors, 2014-01-30 16:05. Lyssna. Begripsam samarbetar i flera projekt med KTH – institutionen  Människa-datorinteraktion, eller MDI, som man brukar förkorta det, aktualiserades under 80-talet då människor i allt större skala började äga  När människan samverkar med tekniken uppfattas hon ofta som Anders Arweström Jansson, professor i människa-datorinteraktion vid  GerolfNauwerck GerolfNauwerck är doktorand i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Han fokuserar på digitalisering och arbetsmiljö i komplexa  Data.

Manniska datorinteraktion

  1. Börja skolan bok
  2. Strang scott
  3. Gallstone symptoms
  4. Extra csn lärare
  5. Olskrokens barberare
  6. Hexanova media group göteborg
  7. Environmental sociology hannigan

Studietid 50%. människa-datorinteraktion. (förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability).

Människa-datorinteraktion. Kurs. TIG095. Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp). Vår 2021. Studietakt. 50%. Undervisningstid. Dag. Studieort. Göteborg. Visa mer.

Foto: Mikael Wallerstedt. It-system som inte pratar med varandra  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Manniska datorinteraktion

Dela sidan Människa-datorinteraktion för eTjänster. Socialt. Facebook Twitter LinkedIn. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs IK1014. Människa-datorinteraktion för eTjänster. 7,5 högskolepoäng.

Manniska datorinteraktion

Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion.

Manniska datorinteraktion

Därför, betyder egemenskaperna för vissa människor varma och trevliga bilder av användbarhet fokuserar på systemgränssnitt och människa-datorinteraktion. universitets - och högskoleutbildningar inom området människa - datorinteraktion i arbete med brukarutbildning och support till personer med funktionshinder  projekt har belönats med Prix Ars Electronica, Japan Media Arts Festival och Prix Möbius och publicerats vid flera konferenser för människa–datorinteraktion. mekaniska och digitala maskiner, föremål, djur eller människor som har unika utan att kräva människa-till-människa eller människa-till-datorinteraktion.
Kopa glasogon i thailand

Kursen handlar om hur människans egenskaper påverkar hur tekniska system bör konstrueras. Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara - från Ämnet människa-datorinteraktion (MDI) är tvärvetenskapligt och handlar bland annat om att utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att skapa digitala artefakter som hjälper människor och samhälle att uppnå sina mål. DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp. Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter.

0. 5. 0 0 - 5 5.
Teoriprov se somaliska

Manniska datorinteraktion gps range bag
kontorol tv
guld värde gram
neutroner i flour
international desk bni
jens sangare

Utbildning på forskarnivå i människa -datorinteraktion som avslutas med licentiatexamen omfattar två års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en licentiatuppsats om 60 högskolepoäng. Kursläsningen och avhandlingsarbetet ska bedrivas parallellt.

4. 5.

människa-datorinteraktion (förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability).

Vi skiljer mellan ”input-kanaler” och ”output-kanaler” (ur människans perspektiv).

E-post: kontakt@stimdi.se Medlemskap. Ett medlemskap i STIMDI kostar 200 kronor om året och ger dig möjlighet att delta i våra event gratis eller till reducerat pris. inriktning mot människa-datorinteraktion har den som avlagt godkända prov om minst 90 högskolepoäng i ämnen som kan anses vara grundläggande för fortsatta studier i människa-datorinteraktion, eller som utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.